Tillgänglighetsleder

Tillgänglighetsled

Naturen skall vara tillgänglig för alla

Många städer har i sina miljömål ett ökat krav på att tillgänglighetsanpassa stadens offentliga utomhusmiljöer. Personer med olika typer av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall kunna komma ut och uppleva staden och naturen på ett enkelt och säkert sätt.

Utform anpassar sina tillgänglighetsleder utifrån kommunernas krav med hänsyn till bredd, sarger, ledstänger, lutningar men också med hänsyn till naturen så att så lite inverkan som möjligt görs. För att underlätta för personer med nedsatt synförmåga kan sargerna målas i orange färg. Tillgänglighetslederna tillverkas i lokalt producerad miljövänlig lärk. I anslutning till tillgänglighetsleden kan Utform även tillhandahålla tillgänglighetsanpassade toaletter samt utsiktsplatser.

Tillgänglighetsled i skogen

Tillgänglighetsanpassad naturled

Tillgänglighetsled med vilobänkar

Tillgänglighetsled med vilobänkar

Tillgänglighetsled fiskebrygga Säveån

Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga

Dela på:
EPiTrace logger