Utsiktsplatser

Utsiktsplats tillgänglighetsanpassad

Robusta utsiktsplatser i miljövänlig lärk

För att göra naturupplevelsen ännu mera påtaglig tillverkar Utform utsiktsplatser/utsiktstorn i miljövänlig lokalt producerad lärk. Utsiktsplatserna anpassas efter naturens förutsättningar så att de smälter in så naturligt som möjligt.  Utsiktsplatsen kan tillgänglighetsanpassas och bli en naturlig avslutning på Utforms tillgänglighetsled för personer med nedsatt rörelseförmåga.

För att komma lite högre upp och beskåda naturens storslagenhet tillverkar Utform utsiktstorn. Utsiktstornen tillverkas med eller utan tak.

 

Utsiktstorn jakttorn

Utsiktstorn/fågeltorn

 

Dela på:
EPiTrace logger