Miljöpolicy

Blomma

Genom att fokusera på produktutveckling, planering och utbildning, skall Utform värna för ett hållbart skogsbruk och bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Detta uppnår vi genom att:

  • Mäta våra betydande miljöaspekter och därmed arbeta för ständiga förbättringar
  • Förebygga föroreningar genom att använda oss av miljövänlig träolja och färg
  • I första hand köpa virke från skogsbruk som är miljöcertifierade enligt PEFC och FSC
  • Följa aktuella lagar och andra krav
  • Fortlöpande utbilda medarbetarna i miljöfrågor som berör verksamheten 
  • Ställa miljökrav på transportörer och leverantörer
Dela på:
EPiTrace logger