Park- & Stadsmiljö

Ny bänk Tom Stepp Utform

Miljövänliga och naturliga utomhusmöbler

När man utformar utomhusmiljön vill man oftast att resultatet skall vara att få en så levande och naturlig park- och stadsmiljö som möjligt. Det offentliga rummet skall vara tillgängligt för alla, kännas tryggt och säkert. Utforms robusta träprodukter utformas och tillverkas i lokalt producerad lärk eller ek, träslag som är av naturen motståndskraftiga mot röta, väder och vind.

Utforms utomhusmöbler åldras vackert, smälter in i naturen på ett naturligt sätt och är ett miljövänligt inslag i det offentliga rummet. Utform har många olika utomhusmöbler och lösningar för park- och stadsmiljö. Vi tillverkar även träprodukter efter kundens egna önskemål och kan bistå med montering.

  • Parkbänkar, träbord, träbänkar
  • Grillplatser
  • Toaletter
  • Vindskydd
  • Informationstavlor
  • Papperskorgar/soparrangemang
  • Utomhusmöbler till skolgårdar/förskolor

Utform tillhör Peab-koncernen och vi kan tack vare samverkan mellan våra olika bolag erbjuda även andra tjänster såsom asfaltering, stensättning, plattsättning och sand till lekplatser.

Dela på:
EPiTrace logger